Aktuelt

Den 19. februar 2013 var det 100 år siden Max Sørensen blev født. Mindefonden markerede denne dag med et bogværk. Ud over at sætte Max Sørensen et minde belyser bogen særligt problemstillinger og markerer udviklingen både teoretisk og praktisk inden for de mange områder, hvor Max Sørensen ydede væsentlige bidrag. Bogen "Max Sørensen 100 år" er udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2013).

Mindefonden og Juridisk Fakultet, Aarhus Universitet, afholder en årlig forelæsning omkring Max Sørensens fødselsdag.

 

 

Rammeaftale mellem Juridisk Institut,
Aarhus Universitet og Professor, dr. jur.
Max Sørensens Mindefond.

Den 18. december 2012 indgik Mindefonden og Aarhus Universitet aftale om at yde forskningsmidler til Juridisk Institut til et eller flere Max Sørensen Fellowships inden for folkeret, fortrinsvis den klassiske folkeret. Forskningsområdet for den enkelte Max Sørensen Fellow kan efter aftale med Mindefonden fokuseres på EU-ret eller international menneskeret.

Max Sørensen Fellows ansættes af Aarhus Universitet efter reglerne om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter mv.

Max Sørensen Fellows ansættes så vidt muligt i forbindelse med universitetets udskrivning af prisopgaver. Ansættelsen kan dels have til formål at gøre det muligt for en lovende kandidat at besvare en prisopgave, dels at gøre det mulig for en person, der har besvaret en prisopgave, at fortsætte sin forskning på folkerettens område. Der kan evt. ske ansættelse af kandidatstuderende, som ønsker at skrive en prisopgave for i overensstemmelse med universitetets regler at konvertere denne til et kandidatspeciale.

Ansættelsen sker tidsbegrænset med en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse med 1 år.