Max Sørensen-forelæsning

I samarbejde med Juridisk Institut, Aarhus Universitet, afholder Mindefonden hvert år i forbindelse med Max Sørensens fødselsdag den 19. februar en forelæsning, hvor en fremtrædende jurist forelæser over et emne inden for offentlig ret.

2009
Professor, dr. jur. Jens Hartig Danielsen: ”Professor, dr. jur. Max Sørensen - retsvidenskaben i national og international tjeneste”. Forelæsningen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2009B, s. 214-220.

2011
Dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Peer Lorenzen: ”Dialog mellem dommere. EUD og EMD. To aktører på menneskerettighedsområdet”. Forelæsningen er trykt i Juristen 2011, s. 193-199.

2012
Folketingets Ombudsmand, professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen: ”Folkerettens betydning for ombudsmandens virksomhed - med særligt henblik på menneskerettighederne og EU-retten”. Forelæsningen er trykt i bogen Max Sørensen 100 år, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2013.

2013
Højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen: ” Max Sørensen – statsretten og statskundskaben”. Forelæsningen er trykt i bogen Max Sørensen 100 år, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2013.

2014
Professor, dr.jur. Claus Gulmann, tidligere dommer ved EU-Domstolen: "Er EU-Domstolen for "aktivistisk" og retsskabende?"

2015
Advokat og partner hos Kammeradvokaten Karsten Hagel-Sørensen: "Magtadskillelse: Kan og bør de danske domstole være retsskabende?"

2016
Forelæsningen i 2016 finder sted torsdag, den 18. februar 2016 kl. 12.15 i Universitetets Aula, hvor professor ved Yale Law School, Harold Hongju Koh, forelæser om "International Law as Smart Power".