Professor dr. jur.
Max Sørensens Mindefond

Bestyrelsen

Fondens bestyrelse består af:

Tidl. stiftamtmand Peter Christensen, ph.d. (formand)

Direktør Jakob Sørensen

Landsdommer, dr.jur. Jens Hartig Danielsen

Endvidere er Lektor, ph.d. Ole Terkelsen tilknyttet bestyrelsen.

Mindefondens sekretær er
Sektionsleder Helle H. Nielsen
c/o Vestre Landsret
Asmildklostervej 21
8800 Viborg