Professor dr. jur.
Max Sørensens Mindefond

Max Sørensen Max Sørensen

Ellen Max Sørensen enke Ellen Max Sørensen

Mindefonden blev oprettet i 1991, men først da Ellen Max Sørensen, enke efter professor Max Sørensen, ved sin død i 2005 efterlod en formue, hvoraf langt den største del skulle indgå i Mindefonden, kunne fonden begynde sin virksomhed.

 

Mindefondens formål fremgår af fundatsens § 2:

"De midler, som legatet afkaster, skal efter bestyrelsens valg hvert år tilfalde en eller flere lovende, yngre jurister til brug for videnskabelige studier i ind- og udland.

Ansøgere med tilknytning til offentlig ret, fortrinsvis folkeret, og med afgangseksamen fra Aarhus Universitet skal have fortrinsret til legatet. Det skal så vidt muligt uddeles årligt efter opslag. Legatet kan tildeles for et eller flere år. Såfremt der i et år efter bestyrelsens vurdering ikke er kvalificerede ansøgere, skal bestyrelsen kunne bestemme enten, at det til disposition værende beløb skal overføres til senere år eller, at det skal anvendes til støtte af juridiske, videnskabelige formål ved Aarhus eller Københavns universiteter."