Max Sørensen-forelæsning

I samarbejde med Juridisk Institut, Aarhus Universitet, afholder Mindefonden hvert år i forbindelse med Max Sørensens fødselsdag den 19. februar en forelæsning, hvor en fremtrædende jurist forelæser over et emne inden for offentlig ret.

2009
Professor, dr. jur. Jens Hartig Danielsen:
”Professor, dr. jur. Max Sørensen – retsvidenskaben i national og international tjeneste”. Forelæsningen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2009B, s. 214-220.

2011
Dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Peer Lorenzen:
”Dialog mellem dommere. EUD og EMD. To aktører på menneskerettighedsområdet”. Forelæsningen er trykt i Juristen 2011, s. 193-199.

2012
Folketingets Ombudsmand, professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen:
”Folkerettens betydning for ombudsmandens virksomhed – med særligt henblik på menneskerettighederne og EU-retten”. Forelæsningen er trykt i bogen Max Sørensen 100 år, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2013.

2013
Højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen:
” Max Sørensen – statsretten og statskundskaben”. Forelæsningen er trykt i bogen Max Sørensen 100 år, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2013.

2014
Professor, dr.jur. Claus Gulmann, tidligere dommer ved EU-Domstolen:
“Er EU-Domstolen for “aktivistisk” og retsskabende?”

2015
Advokat og partner hos Kammeradvokaten Karsten Hagel-Sørensen:
“Magtadskillelse: Kan og bør de danske domstole være retsskabende?”

2016
Professor ved Yale Law School, Harold Hongju Koh: “International Law as Smart Power”.

2017
Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen:
“Er et samfund tjent med aktivistiske domstole? Et kig på Europa og Danmark”.

2018
Professor, dr.jur. Jens Kristiansen:
“EU-rettens betydning for fortolkningen af dansk ret”.

2019
Direktør, dr.jur. Jonas Christoffersen:
“Pragmatisk jura – fyord eller nødvendighed?”.
Forelæsningen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2019B, s. 349-355.

2020
Lars Bay Larsen, dommer ved EU-domstolen:
“EU-beskyttelse af retsstatsprincippet og risikoen for utilsigtede side- og følgeskader”.

2021
Ambassadør ved Danmarks EU-repræsentation, Jonas Bering Liisberg
“Brexit i EU- og folkeretlig belysning”.

2022
Folketingets Ombudsmand, dr.jur. Niels Fenger
“EU-retten og dansk forvaltningsret – udfordringer i den daglige administration”.

2023
Professor, dr.jur. Karsten Engsig Sørensen
“De første 50 års medlemskab af EU – enkelte nedslag”.

2024
Advokat, dr.jur. Ole Spiermann
Forelæsningen forventes at finde sted den 11. oktober 2024.