Aktuelt

Den 19. februar 2013 var det 100 år siden Max Sørensen blev født. Mindefonden markerede denne dag med et bogværk. Ud over at sætte Max Sørensen et minde belyser bogen særligt problemstillinger og markerer udviklingen både teoretisk og praktisk inden for de mange områder, hvor Max Sørensen ydede væsentlige bidrag. Bogen “Max Sørensen 100 år” er udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2013).

Mindefonden og Juridisk Fakultet, Aarhus Universitet, afholder en årlig forelæsning omkring Max Sørensens fødselsdag.

Den 18. december 2012 indgik Mindefonden og Aarhus Universitet aftale om at yde forskningsmidler til Juridisk Institut til et eller flere Max Sørensen Fellowships inden for fortrinsvis folkeret, EU-ret og menneskerettigheder. Under rammeaftalen, der udløber i foråret 2019, er en række lovende juridiske kandidater blevet ansat som Max Sørensen Fellows.

Bestyrelsen for Max Sørensens Mindefond undersøger løbende i samarbejde med Juridisk Institut, Aarhus Universitet, muligheden for nye initiativer, der kan fremme forskningen i folkeret, EU-ret og menneskerettigheder.

Mindefonden har sammen med Juridisk Institut lavet en ordning, hvorefter der hvert år udskrives prisopgaver i et emne, som ligger inden for de områder, som Max Sørensen særligt forskede i. I den forbindelse opslås scholarstipendier til dygtige jurastuderende.